These are the 28 new ministers of state of Modi government

New Delhi: L Murugan, Pankaj Choudhary, Anupriya Singh Patel, Satyapal Singh Baghel, Rajeev Chandrashekhar, Nitish Pramanik, Bhanupratap Singh Verma, Darshana Vikram Jardosh, Meenakshi Lekhi, Annapurna Devi, A Narayanaswamy, Kaushal Kishore, Ajay Bhatt, BL Verma, Bhagwat Krishnakav Karad, Rajkumar Ranjan Singh, Bharti Praveen Pawar, Kapil Moreshwar Patil, Pratima Bhowmik, Shobha Karandlaje, Mahendrabhai Munjapara, Ajay Kumar, Dev Singh Chauhan, Bhagwant Khuba, Vishweshwar Tudu, Shantanu Thakur, Subhash Sarkar, John Burla.

Interested in blogging for thehansindia.com? We will be happy to have you on board as a blogger.

Linked news