Brahmotsavam held at Kali Mandir
Brahmotsavam held at Kali Mandir 25 July 2019 7:01 PM GMT