Motkupally protests arrest of Naidu
Motkupally protests arrest of Naidu 25 Sep 2023 2:54 AM GMT
BJP leaders held during protest
BJP leaders held during protest 9 Aug 2023 3:00 AM GMT