Lok Sabha MP Sadhvi Pragya Singh Thakur
Sadhvi Pragya tests Covid positive 31 Jan 2022 3:37 AM GMT