IPL says Tata bye bye to Vivo
IPL says Tata bye bye to Vivo 14 Jan 2022 7:05 PM GMT
Vivo V17 May Launch on December 9
Vivo V17 May Launch on December 9 29 Nov 2019 12:01 PM GMT
Vivo X30 to launch in December
Vivo X30 to launch in December 26 Nov 2019 7:42 PM GMT