Heavy rains lash Srikakulam
Heavy rains lash Srikakulam 25 Sep 2019 6:36 PM GMT